Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα σκίζει ένα γιγάντιο αστέρι με «τρομακτική» ενέργεια

By | April 28, 2023

«Τρομακτική Μπάρμπι» είναι το στοργικό παρατσούκλι που δίνουν οι αστρονόμοι σε ένα από τα πιο ενεργητικά και φωτεινά μεταβατικά γεγονότα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ: μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που διαλύει ένα τεράστιο αστέρι, όπως σε αυτήν την εικόνα. Πίστωση: ESO/M. Kornmesser

Ανακαλύπτοντας την εξαφάνιση ενός αστεριού: Supermassive[{” attribute=””>black hole tears apart a giant star in a display brighter, more energetic, and longer lasting than any observed before.

Astronomers have identified a highly energetic and long-lasting transient object, dubbed “Scary Barbie,” hidden in a backlog of telescope data. Analyzed using AI, the object is a supermassive black hole consuming a star, an event that has lasted over 800 days due to the effect of relativity on the light reaching us. This unprecedented discovery underscores the role of big data in unveiling astronomical phenomena.

A distant star, dying a fiery and dramatic death, torn apart by a supermassive black hole in a forgotten corner of the sky. One of the most luminous, energetic, long-lasting transient objects didn’t blaze through the night sky inspiring legends and launching civilizations. Instead, astronomers, acting as celestial supersleuths, uncovered evidence of the star’s death throes where it had hidden undetected for years in a mass of computer-gathered telescope data.

“It’s absurd. If you take a typical supernova and multiply it a thousand times, we’re still not at how bright this is – and supernovas are among the most luminous objects in the sky,” said Danny Milisavljevic, an assistant professor of physics and astronomy in Purdue University’s College of Science. “This is the most energetic phenomenon I have ever encountered.”

In astronomy, things that are the most luminous are often the most energetic. Milisavljevic, an expert on stellar life cycles – especially star death – noted that the data points to an extremely anomalous observation.

The object, like all those observed, was assigned a random name when it was discovered. Its name is ZTF20abrbeie, or, as astronomers affectionately call it, “Scary Barbie.” Barbie for its alphanumeric designation and “scary” because, Milisavljevic said, “It’s so much of an outlier; its characteristics are terrifying!”

Danny Milisavljevic

Danny Milisavljevic, an expert on star life cycles, worked with a team of researchers and an AI program to uncover and identify one of the most luminous, energetic events ever observed in the universe. Credit: Purdue University photo/Rebecca McElhoe

The object is what is known as a transient – something observed in the sky that either appears and then disappears or changes in some dramatic way over the course of hours or days rather than centuries or millennia. In a new paper accepted for publication in The

If Scary Barbie is so bright and so notable, how did it just now come to light, even though datasets indicate the first observations occurred in 2020?

It hid in plain sight. While it’s bright, it is also extremely far away and in a somewhat neglected corner of the sky. The anomaly was discovered using Milisavljevic’s lab’s AI engine. The Recommender Engine For Intelligent Transient Tracking (REFITT) combs through observations from a number of telescopes around the world, including those made by the Zwicky Transient Facility using the Palomar Observatory in California.

“REFITT does big data analysis,” Milisavljevic said. “It combs through millions of alerts and figures out what interesting things we might want to look at closer. This is a great example. Computers are really good at finding things when we can tell them precisely what to look for. But things like this, anomalous objects, the computer often doesn’t even know to look for. It doesn’t even have a template. This is so different from anything else we’ve ever seen that we hadn’t even gotten around to trying to classify it. It’s been hanging out in the public data for years.”

Once the team and REFITT had identified Scary Barbie as an intriguing opportunity for research, they used data from other telescopes, including the Lick Observatory in California and the W.M. Keck Observatory in Hawaii. Spectrographic analysis from those telescopes helped the team put a name to the odd phenomenon the data reported.

Scary Barbie is not just orders of magnitude brighter and more energetic than any transient scientists have recorded before, but it is also lasting much longer than usual transients do. Most transients last weeks or months, but this one has lasted for more than 800 days – over two years – and latest available data show that it may be visible for years to come.

The actual event itself – the spaghettification of this massive star – may be of much shorter duration, but because the transient is so far away the law of relativity slows down the light as it travels to human eyes, making it seem to last nearly twice as long.

“There are few things in the universe that can be so powerful, reactions that can be this long-lived,” Milisavljevic said. “Discoveries like this really open our eyes to the fact that we are still uncovering mysteries and exploring wonders in the universe – things no one has ever seen before.”

Reference: “Scary Barbie: An Extremely Energetic, Long-Duration Tidal Disruption Event Candidate Without a Detected Host Galaxy at z = 0.995” by Bhagya M. Subrayan, Dan Milisavljevic, Ryan Chornock, Raffaella Margutti, Kate D. Alexander, Vandana Ramakrishnan, Paul C. Duffell, Danielle A. Dickinson, Kyoung-Soo Lee, Dimitrios Giannios, Geoffery Lentner, Mark Linvill, Braden Garretson, Matthew J. Graham, Daniel Stern, Daniel Brethauer, Tien Duong, Wynn Jacobson-Galán, Natalie LeBaron, David Matthews, Huei Sears and Padma Venkatraman, Accepted, The Astrophysical Journal Letters.
arXiv:2302.10932

This research was funded in part by the National Science Foundation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *